Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ <ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μια αστική πολυπαραμετρική ανίσωση


Σημαντική πολυπαραμετρική προσέγγιση στη σχέση αλληλεπίδρασης των πόλεων της Θεσσαλονίκης και των Γιαννιτσών καθώς και στον καθοριστικό ρόλο της προαστιακής σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας μέσω Γιαννιτσών
από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό Πελαγία Γεωργιάδου.